Vážení návštevníci našej webovej stránky,

vítam vás na stránke občianskeho združenia Šintava.EDU, ktoré vzniklo s cieľom prispievať k rozvoju výchovy a vzdelávania jednotlivcov i skupín.
O svojich aktivitách vás chceme informovať.

Jednou z hlavných aktivít je realizácia kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov.

U nás sú akreditované 4 programy kontinuálneho vzdelávania.

 

PhDr.  PaedDr. Martin Bodis, PhD.

rsz_13603673_10208031875773309_2675609193607211699_o

Reklamy