Domovská stránka » Postup prihlásenia

Postup prihlásenia

Kontinuálne vzdelávanie

Informácie k programu:

Názov: Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1012/2013-KV zo dňa 25.2. 2013

Garant programu KV: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Postup pri prihlasovaní sa na overenie profesijných kompetencií akreditovaného programu

 1. Vyberte si termín skúšky
 2. Následne sa zobrazí prihláška, ktorú je potrebné vyplniť.
 3. Prihláška sa automaticky odošle.
 4. Na Vami uvedenú mailovú adresu Vám príde potvrdzujúci mail s ďalšími pokynmi k úhrade: 35 € za skúšku v prípade platby bankovým prevodom alebo 36 € v prípade platby prostredníctvom pošty alebo 37 € v prípade priameho vkladu na účet.
  Platí sa vopred.
 5. Vytlačte si prihlášku a dajte si ju potvrdiť riaditeľom školy resp. riaditelia zriaďovateľom.
 6. Po prihlásení a úhrade je prihláška záväzná, finančné prostriedky sa nevracajú späť.

VÝBER TERMÍNU A PRIHLÁSENIE

Upozorňujeme, že prihlásiť sa môžu iba učitelia pre primárne vzdelávanie (učitelia pre 1. stupeň ZŠ), pre nižšie stredné vzdelávanie (učitelia pre 2. stupeň ZŠ) učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

Prihlášku v papierovej podobe prinesiete so sebou na skúšku!

Postup pri skúšaní /overovaní profesijných kompetencií/ akreditovaného programu
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách

1. Skúška prebieha v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava v dohodnutom termíne (zväčša vo štvrtok).

2. V jeden deň môže byť na skúšku max. 12 učiteľov.

Požiadavky na výstup:

a) vypracované zadanie dištančnej formy- WORD, formát A4 – Vytvorenie  banky 12 úloh s využitím rôznych druhov textu a rozdielnych čitateľských kompetencií

b) vytvorená vyučovacia jednotka v PowerPointe,  v ktorej budú  využité  úlohy z vytvorenej banky úloh na rozvoj čitateľskej gramotnosti

c) pohovor na otázky: pohovor_rcg.pdf

Správne citovanie v dokumente – pomôcka: ako_spravne_citovat.pdf

Na skúške odovzdáte:

 • Potvrdenú prihlášku,
 • 1 x vytlačenú power-point prezentáciu s max. počtom snímok 12. /prezentácia vytlačená 6 snímok na 1 strane, max. 2strany t.j. počet 12 snímok/ ukážka                  návod powerpoint 2007 a návod pre powerpoint 2010
 • Word – 1 dokument BANKA ÚLOH  podľa vzoru
 • CD s nahratou prezentáciou a dokumentom WORD.
  Odovzdáte to komisii v jednom euroobale!

Skúška trvá cca 15 minút v rámci ktorých pomocou prezentácie predstavíte pripravenú aktivitu a odpoviete na otázky komisie (pohovor na dané témy). Na skúšku sa treba dostaviť najneskôr 20 minut pred zahájením skúšania v prípade meškania nám to telefonicky oznámte.

V prípade záujmu o uskutočnenie overenia na vami navrhovanom mieste, kontaktuje telefonicky garanta na tel. čísle 0948 446 333.

V prípade nejakých otázok, chyby v prihlasovaní nás kontaktujte telefonicky na t.č. 031 789 2434