Domovská stránka » Postup prihlásenia

Postup prihlásenia

Reklamy

Kontinuálne vzdelávanie

Informácie k programu:

Názov: Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1012/2013-KV zo dňa 25.2. 2013

Garant programu KV: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Postup pri prihlasovaní sa na vzdelávanie v rámci akreditovaného programu:

 1. Kliknite na link prihlásenie.
 2. Následne sa zobrazí prihláška, ktorú je potrebné vyplniť.
 3. Prihláška sa automaticky odošle.
 4. Na Vami uvedenú mailovú adresu Vám príde potvrdzujúci mail s ďalšími pokynmi k úhrade: 120 €/ za vzdelávanie so skúškou
  Platí sa vopred.
 5. Vytlačte si prihlášku a dajte si ju potvrdiť riaditeľom školy resp. riaditelia zriaďovateľom.
 6. Po prihlásení a úhrade  je prihláška záväzná, finančné prostriedky sa nevracajú späť.

Prihlásenie na program RČG

Upozorňujeme, že prihlásiť sa môžu iba učitelia pre primárne vzdelávanie (učitelia pre 1. stupeň ZŠ), pre nižšie stredné vzdelávanie (učitelia pre 2. stupeň ZŠ) učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), učiteľ jazykovej školy

 1. Prihlášku v papierovej podobe pošlete na adresu:

Občianske združenie Šintava.EDU

Mierové nám. 10

92551 Šintava

 1. Od lektora programu dostanete po obdržaní prihlášky a úhrady email o zaradení do vzdelávania s oznamom o termíne a mieste začatia vzdelávania. V prípade skupiny z jednej školy bude o termíne komunikovať s organizátorom skupiny.

Postup pri realizácii akreditovaného programu
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách

 1. Lektorom vzdelávania je PhDr. Marcel Olšiak, PhD./ PaedDr. Nina Kubačková, príp. garant vzdelávania.
 2. Otázky k vzdelávaniu môžete adresovať lektorovi na email: molsiak@ukf.sk
 3. Vzdelávanie sa realizuje v trvaní 50 hodín prezenčne (+ 10 hodín dištančne).
 4. Vzdelávanie sa realizuje ako výcvikovo- zážitkové zväčša 10 vyučovacích hodín x 5 dni (sobota- sviatok- prázdniny)
 5. Forma seminárov je prednáška, tvorivé dielne (spracováva sa dokumen), diskusné skupiny, riadený rozhovor.
 6. Na záver vzdelávania prebieha skúška:
 • v Šintave, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

 

Požiadavky na výstup na skúške:

 1. a) vypracované zadanie dištančnej formy- WORD, formát A4 – Vytvorenie  banky 12 úlohs využitím rôznych druhov textu a rozdielnych čitateľských kompetencií ( vytvorí sa počas vzdelávania)
 2. b) vytvorená vyučovacia jednotka v PowerPointe,  v ktorej budú  využité  úlohy z vytvorenej banky úloh na rozvoj čitateľskej gramotnosti
 3. c) pohovor na otázky: pdf

Správne citovanie v dokumente – pomôcka: ako_spravne_citovat.pdf

Na skúške odovzdáte:

 • 1 x vytlačenú power-point prezentáciu s max. počtom snímok 12. /prezentácia vytlačená 6 snímok na 1 strane, max. 2strany t.j. počet 12 snímok/ ukážka návod powerpoint 2007 a návod pre powerpoint 2010
 • Word – 1 dokument BANKA ÚLOH  podľa vzoru
 • CD s nahratou prezentáciou a dokumentom WORD.
  Odovzdáte to komisii v jednom euroobale!

 

V  rámci skúšky pomocou prezentácie predstavíte pripravenú aktivitu v prezentácii.

V prípade záujmu o uskutočnenie vzdelávania na vami navrhovanom mieste, kontaktuje telefonicky garanta na tel. čísle 0948 446 333.

V prípade nejakých otázok nás kontaktujte telefonicky na t.č. 031 789 2434

Reklamy